Please select your language

Katoen Natie Art is een onderdeel van de logistieke groep Katoen Natie. Onze focus en specialiteit is het beheer en de opslag van kunst- en erfgoedcollecties en alle aanverwante activiteiten. Om dit realiseren, beschikken wij over state-of-the-art depots die allen op verschillende wijze geklimatiseerd worden. Zo kan iedere collectie, hoe veeleisend ook, bij ons terecht. Schilderijen, sculpturen, installaties, antiek, textiel, … samen met u gaan we op zoek naar een tailor-made opslagoplossing voor uw kostbaarheden.

Voor volgende services kan u bij Katoen Natie Art terecht:

 

 

Depots

Katoen Natie Art biedt kunst- en erfgoedopslag voor individuele objecten of gehele collecties aan op korte of lange termijn. Er zijn depotruimtes beschikbaar in verschillende klimaatklassen, zodat voor elk object een perfecte plaats kan gevonden worden. De specifieke bouwtechnische kenmerken van de depotruimtes zorgen ervoor dat de optimale condities vlot gehaald worden: luchtdicht en verregaand geïsoleerd. Strikte klimatisering (strenger dan een AA-klimaat), semi-klimatisering (A1-klimaat), of geïsoleerde ruimtes waar het binnenklimaat zeer geleidelijk mee-evolueert met het buitenklimaat, alles is mogelijk.

Onze depots worden volgens de strengste standaarden beveiligd, waardoor ze INCERT3 gecertifieerd zijn. Zo kan u met een gerust hart uw kostbaarheden in het beheer van Katoen Natie Art achterlaten.

U kan kiezen voor een gezamenlijke of aparte opslag. Bij gezamenlijke opslag worden uw kunstvoorwerpen samen met die van andere in een grote gemeenschappelijke ruimte ondergebracht. Indien u een private ruimte verkiest, stelt Katoen Natie Art een apart afsluitbare unit ter beschikking. Objecten kunnen in open ruimtes geplaatst worden of op rekken, speciaal aangepast aan de collectie. Katoen Natie Art kan ook schilderijrekken ter beschikking stellen, dewelke per rek (44m²) individueel afsluitbaar zijn. Samen bekijken we de noden van de objecten waarna alle opties onderzocht worden om tot een tailor-made oplossing te komen voor uw collectie.

Bij aankomst worden objecten, indien nodig, eerst in quarantaine geplaatst. Ze worden hier minutieus onderzocht waarna er een conditierapport opgemaakt kan worden. Wanneer duidelijk is dat de objecten geen risico’s kunnen vormen voor de andere collecties, worden ze bijgeplaatst in het depot.

Spreek met een expert
Lees meer

Registratie & Inventarisatie

Katoen Natie Art kan, indien gewenst, voorzien in het collectiemanagement. Wij kunnen uw gehele collectie registreren en inventariseren. Hiervoor gebruiken wij een op maat gemaakt Warehouse Management Systeem (WMS). Dit resulteert in een 100% traceability  van ieder kunstobject in het depot. Zo bereiden wij zeer snel en efficiënt ladingen voor en kunnen lossingen vlot afgehandeld worden.  Details (bv. afmetingen) van ieder object kunnen ook aan deze inventaris toegevoegd worden, samen met een hoge resolutie foto.

Spreek met een expert
Lees meer

Forwarding & Douane services

De depots van Katoen Natie Art kan u vergelijken met een freeport. Dit is een door de douane goedgekeurde zone, vrij van invoerrechten. De specifieke term hiervoor is bonded warehouse. Wij garanderen een uitstel van het betalen van invoerrechten en BTW gedurende de periode dat uw collectie zich in transit in ons depot bevindt. Objecten kunnen voor onbepaalde duur met dit statuut in depot blijven, tot de eigenaar beslist wat hij ermee wil doen. In het kader van tentoonstellingen is het mogelijk om objecten voor een bepaalde periode uit depot te halen.

Katoen Natie Art stelt gespecialiseerd personeel te werk voor de forwarding en het transport (te land, ter zee en in de lucht) van kunstobjecten. Dit team kan bogen op de ruime kennis met betrekking tot douaneformaliteiten die aanwezig is in de Katoen Natie groep.

Spreek met een expert
Lees meer

Art Handling

Vooraleer een kunstobject wordt aangeraakt, wordt door het team van art handlers een grondige analyse gemaakt. Zo kunnen zij de specifieke noden van het object identificeren. Ieder object heeft immers zijn eigen karakteristieken en vereist een aangepaste handling voor elke manipulatie. Ons team van art handlers is getraind en gespecialiseerd in het verpakken, herverpakken, laden, lossen, transporteren,… Daarnaast heeft ieder van hen affiniteit met de objecten waar ze dagelijks mee werken.

Spreek met een expert
Lees meer

Transport voorbereiding

Bij Katoen Natie Art zijn we ervan overtuigd dat kunstwerken de beste bescherming nodig hebben. Ze vertegenwoordigen vaak een grote waarde; niet alleen financieel maar ook emotioneel. Indien u dit wenst, kunnen wij op maat van het kunstwerk een transportkist of travelframe bouwen. Een lichtere verpakking in bubble foam en Tyvek is ook een mogelijkheid, evenals specifieke beschermingen op gevoelige punten.

Ons team van art handlers zorgt ervoor dat de juiste materialen gebruikt worden. Zo proberen we de kans op schade zo goed mogelijk te beperken tijdens een transport.

Spreek met een expert
Lees meer

Professioneel transport

Katoen Natie Art beschikt over een voertuig dat specifiek ontworpen is voor het transport van gevoelige objecten. Indien het binnen de mogelijkheden ligt, voert Katoen Natie Art zelf de kunsttransporten uit. Zo niet, werken wij samen met verschillende partners om alle opdrachten tot een goed einde te kunnen brengen. We voorzien een veilig transport inclusief het laden op locatie, het lossen in het depot en alle bijkomende activiteiten. Ons team van specialisten verzekert dat de transporten onder de beste omstandigheden gebeuren.

Spreek met een expert
Lees meer

Quarantaine & Conditie reportage

Omdat onze depots gebouwd zijn voor de opslag van waardevolle en gevoelige objecten, hebben we ook een quarantaine zone voorzien. Bij aankomst kan de staat van het kunstwerk worden nagekeken en wordt er gecheckt of het niet gecontamineerd is. Dit garandeert de veiligheid van het object zelf, maar ook dat van andere collecties het depot. Mogelijke risico’s of bestaande schades worden vastgelegd in een conditierapport. Katoen Natie Art kan een adviserende en uitvoerende rol opnemen om eender welk probleem aan te pakken.

Spreek met een expert
Lees meer

Desinfectie

In de depots van Katoen Natie Art wordt non-stop gemonitord voor infecties, plaagdieren, insecten, … Indien een besmetting wordt vastgesteld bij aankomst van een kunstwerk of tijdens zijn verblijf in het depot, kunnen wij het object laten desinfecteren. Afhankelijk van de gebruikte materialen in het object en de aard van de infectie kunnen verschillende verdelgmethodes worden gebruikt.

Spreek met een expert
Lees meer