Case studies

Hieronder geven we enkele voorbeelden van grote projecten waaraan Katoen Natie Business Unit Art het voorbije jaar gewerkt heeft.

Privé depot voor een groot museum

In 2009 werd Katoen Natie gecontacteerd door een groot Antwerps museum met betrekking tot het creëren van een privé depot voor hun kunstcollectie. Het museum zou voor 10 jaar gesloten worden, daarom hadden zij ateliers, depots, kantoren, laad- en loszones, quarantaine zones, … nodig; geklimatiseerd naar museum standaarden.

Het museum schreef een openbare aanbesteding die gewonnen werd door Katoen Natie Business Unit Art. Dit was de start van een publiek-private samenwerking.

Katoen Natie Business Unit Engineering en Business Unit Art staken de hoofden samen en combineerden de ervaring van beiden om te voldoen aan de verwachtingen EN de strikte deadlines. Teams van beide BU’s startten met een uitgebreid onderzoek en bezochten vele goede depotvoorbeelden in onze buurlanden.

In navolging van deze goede voorbeelden, hebben we de discussie geopend met de museummedewerkers om hun noden correct en accuraat te kunnen mappen.

Realisatie

In 2 jaar tijd zijn we erin geslaagd om het complete depot af te werken. Hieronder een overzicht van de specs.

 • HVAC-installatie: beter dan het ASHRAE AA+ klimaat. 20°C en 52% RV 24/7 zonder fluctuaties
  • Zeer strikte afspraken met onze onderhoudsfirma m.b.t. directe interventies in het geval van afwijkingen
  • Dagelijkse klimaatmonitoring
 • Geklimatiseerde laad- en loszone, restauratieateliers en depots
 • Saswerking: Geen deur kan openen zonder dat alle andere gesloten zijn
 • Stofvrije vloeren
 • Badgecontroles op alle deuren en poorten
  • Met te mogelijkheid om te moniteren wie welke deur geopend heeft
 • Onderhoud van het complete gebouw
 • Bureauruimtes
 • Watermistinstallatie voor brandveiligheid
 • INCERT-3 veiligheidsniveau
  • Anoniem gebouw
  • Perimetercontrole
  • Onafhankelijke meldkamer
 • CCTV camera monitoring

 

Duurzaam depot

Nadat Katoen Natie Business Unit Art 8 jaar operationeel was, merkten wij een mentaliteitswijziging op bij onze klanten in de richting van een verhoogd ecologisch en economisch denken. Wij deinzen niet terug wanneer we een opportuniteit tot verbetering zien, daarom zijn wij gestart met de ontwikkeling van een nieuw type depot. Tezamen met Business Unit Engineering hebben we de noden voor dit nieuw gebouw in kaart gebracht en zijn we een studie met enkele experten opgestart voor de ontwikkeling.

Het resultaat is een uniek gebouw, enig in zijn soort. Hieronder een overzicht:

Klimaat

Wij hebben een zelfregulerend gebouw gecreëerd door te focussen op gebouwspecifieke kenmerken zoals extreme isolatie. Daarnaast is dit depot een gebouw in een gebouw, een stalen buitenschil met een betonnen binnenschil. De combinatie van gebruikte materialen zorgt ervoor dat wij in het depot erin slagen om een ASHRAE A1 klimaat te behalen zonder energieverbruik/energieverlies.

Brandveiligheid

Het hoogste niveau van brandveiligheid wordt behaald door het risico van brand te reduceren naar 0. We doen dit door het zuurstofniveau in het gebouw te verlagen naar 14%. Het vermijden van brand (passieve brandbestrijding) is beter dan eender welk actief brandbestrijdingssysteem dat water of gas gebruikt.

Inbraakveiligheid

Ook dit depot is gelegen op een anonieme locatie. Aan de buitenzijde is het op geen enkele manier duidelijk dat er binnenin kunst- en erfgoedobjecten worden opgeslagen. On site is er 24/7 site bewaking en is er maximale beveiliging van de perimeter. Het volledige depot is ook INCERT-3 gecertifieerd (badge en CCTV gecontroleerd). Het depotzelf is een gebouw in een gebouw, wat een ramkraak bijna onmogelijk maakt.